Dementie

‘Pap, we vergeten allemaal wel eens wat!’

Dit boek draag ik op aan alle mensen die aan dementie lijden en aan hun familie, kennissen, vrienden, buren en bekenden.

Dementie is een ongeneeslijke hersenziekte waarbij de verstandelijke vermogens steeds verder achteruitgaan. Hierdoor verliezen de mensen die lijden aan dementie al snel de controle over hun leven. Alle zekerheden verdwijnen, tot ze uiteindelijk niets en niemand meer herkennen. Hun eigen huis voelt niet meer als hun thuis en hun geliefden worden onbekenden voor hen. De patiënt is zich in het begin zeer bewust van zijn eigen achteruitgang. Dit zorgt ervoor dat er veel angst, frustratie en onzekerheid ontstaat bij de patiënt.

Ik hoop door dit boek meer begrip te laten ontstaan voor dementerenden en mensen die met hun dementerende geliefde moeten leven.

Wist u dat dementie niet alleen bij ouderen voorkomt? Er zijn in Nederland naar schatting 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar.

Ook hoop ik dat u herkenning ziet in dit boek en dat niets vreemd of raar is. Het leven loopt zoals het loopt.

Wij moeten leren van deze ziekte en hiermee leren omgaan.

Ook moeten we beseffen dat iedereen die ermee te maken krijgt, een schuldgevoel krijgt als partner, vader, moeder naar een verzorgingstehuis moet. Maar dat vierentwintig uur op een dag zorg besteden bijna of geheel niet mogelijk is voor u als mantelzorger/ster.

Gelukkig zijn er in Nederland diverse instanties die u en uw dementerende partner hierbij kunnen helpen.

Wees nooit bang om te praten over het probleem van uw partner, vader of wat voor verhouding u ook heeft met de dementerende. Zij kunnen er niets aan doen dat zij deze ziekte hebben.

Wel kunnen wij als naasten er iets aan doen, om het leven van een dementerende zo fijn mogelijk te maken.

Als er bij u als mantelzorger/ster schaamte is, omdat de dementerende in een vreemde omgeving weer rare momenten heeft, die anderen niet begrijpen, schaam u dan niet!

De kans dat u zelf dementie krijgt is 1 op 5. Het is vrijwel zeker dat u in uw leven ooit met dementie van een dierbare te maken krijgt. De ziekte van Alzheimer is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden.

Weet dat er ook met dementie heel mooie levensmomenten kunnen zijn, die de liefde tussen partners, kinderen en naasten vaak enorm kunnen verdiepen.

Ik wens u veel leesplezier en ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit boek een eyeopener mag zijn voor u als lezer. En dat er meer begrip komt voor de dementerenden om ons heen.

Ik wil u bij deze bedanken dat u mijn verhaal over mijn vader, die vele jaren deze ziekte had, wilt lezen!

Met vriendelijke groet,

Monique van der Linden